BarcelonaSkyline.com
Política de cookies
En aquesta web no fem servir cookies, és per aixó que no hi ha cap avís de cookies. No descartem que en un futur si que les utilitzem i serà llavors que avisarem.
Política de privacitat
Les dades personals introduïdes en aquesta web, tant en el formulari de contacte com en el procés de compra seran utilitzades únicament i exclusivament per a contactar amb tu i respondre degudament a la informació sol·licitada i gestionar degudament la compra. Únicament en el cas de realitzar una compra, les dades passaran a formar part de la nostra base de dades i seran utilitzades únicament per poder gestionar la compra i l'entrega d'aquesta.